Фонд спеціальних колекцій

  • Фонд спеціальних колекцій один із найвагоміших складових частин Бібліотеки. Цей фонд вміщає в себе чисельну збірку стародруків з найрізноманітнішої тематики: Ірмолої, Часослови, Четеї Мінеї, Афологіони, Требники, Октоїхи, Апостоли, Псалтирі, Анфологіони, Служебники Житія святих та ін. Колекція стародруків релігійної тематики є однією із найповніших збірок друкованих артефактів такого характеру в Україні. У фонді наявний, на сьогодні, єдиний в Україні, цілісний комплект шематизмів греко-католицької церкви.

  • У фонді маємо цінну колекцію рідкісних книжок з найрізноманітнішої тематики, до прикладу видання праць В’ячеслава Липинського “Листи до братів-хліборобів”, або ж німецькомовне наукове видання Ю. Пелеха «Історія греко-католицької церкви» у 2-х т-х, підручник з латинської граматики, що його уклав Юлій Кобилянський (батько відомої письменниці Ольги Кобилянської), або ж знаменита проте вже надзвичайно рідкісна праця Володимира Січинського «Конспект з історії світового мистецтва» та ін.

    У нашій колекції книжок маємо чисельну кількість автографів та дарчих підписів відомих церковних, громадських та культурних діячів. Передовсім, у цьому напрямку варто виокремити автографи Климентія Шептицького, Серія, Михайла та Олександра Грушевських та ін.

  • Фонд періодики також надзвичайно важлива складова Бібліотеки Українського Католицького Університету. Таким чином, періодика ХІХ-ХХ сторіччя у фондах Бібліотеки представлена як науково-популярними виданнями з різних регіонів тогочасної території України на зразок «Літературно-науковий вісник» чи «Кіевская старіна», «Мета», «Візантійський временік», «Записки НТШ», «Етнографічний збірник», «Вістник Європи», «Рідна земля», «Краківські вісті» «Дзвони», так і грунтовною добіркою періодики релігійного характеру: «Голос спасителя», «Добрий пастир», «Временік Ставропійського інституту» та ін.

  • Розмаїття фонду стародруків та спеціальних колекцій на цьому не завершується. Ще однією складовою частиною збірки є особисті архіви видатних вчених, меценатів, діячів церкви або окремих громадських організацій якими пишається Бібліотека. Зокрема йдеться про особисті архіви як: