Фонд стародруків та спеціальних колекцій

 • Фонд стародруків та спеціальних колекцій — один із найвагоміших складових частин Бібліотеки.

  Вміщає в себе чисельну збірку стародруків із найрізноманітнішої тематики: Ірмолої, Часослови, Четеї Мінеї, Афологіони, Требники, Октоїхи, Апостоли, Псалтирі, Анфологіони, Служебники Житія святих та ін. Колекція стародруків релігійної тематики є однією із найповніших збірок друкованих артефактів такого характеру в Україні.

  У фонді наявний на сьогодні єдиний в Україні цілісний комплект шематизмів греко-католицької церкви.

 • У нас зберігається цінна колекція рідкісних книг найрізноманітніших тематик, наприклад, видання праць В’ячеслава Липинського “Листи до братів-хліборобів”, або ж німецькомовне наукове видання Ю. Пелеха “Історія греко-католицької церкви” у 2 томах, підручник із латинської граматики, що уклав Юлій Кобилянський (батько письменниці Ольги Кобилянської), або ж знаменита праця Володимира Січинського “Конспект історії всесвітнього мистецтва” та ін.

  Також маємо велику кількість автографів та дарчих підписів відомих церковних, громадських і культурних діячів. Наприклад, автографи Климентія Шептицького, або ж Серія, Михайла, Олександра Грушевських та ін.

 • Періодика ХІХ-ХХ сторіччя у фондах нашої Бібліотеки представлена як науково-популярними виданнями з різних регіонів тогочасної території України, на зразок “Літературно-науковий вісник” чи “Кіевская старіна”, “Мета”, “Візантійський временік”, “Записки НТШ”, “Етнографічний збірник”, “Вістник Європи”, “Рідна земля”, “Краківські вісті”, “Дзвони”,

  так і грунтовною добіркою періодики релігійного характеру: “Голос спасителя”, “Добрий пастир”, “Временік Ставропійського інституту” та ін.

 • Розмаїття фонду стародруків та спеціальних колекцій на цьому не завершується. Ще однією складовою частиною збірки є особисті архіви видатних вчених, меценатів, діячів церкви або окремих громадських організацій, якими пишається Бібліотека. Зокрема особисті архіви: