Електронна доставка документів

Електронна доставка документів — це сервісна послуга, що надає можливість користувачам дистанційно отримати фотокопії статей або фрагментів друкованих видань із фондів Бібліотеки Українського католицького університету.

Замовити можна фотокопії частини документів та інших літературних творів для використання в особистих, навчальних чи дослідницьких цілях: до 15% від загального обсягу друкованого тексту.

* згідно із Ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у повному обсязі можна виготовити фотокопії тільки невеликих видань, обсягом до 20 сторінок, окремих статей, опублікованих у періодичних виданнях, а також творів, які не є об’єктом авторського права та/або перейшли у суспільне надбання:

➜ повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

➜ твори народної творчості (фольклор);

➜ видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

➜ державні символи України, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, символи та знаки підприємств, установ і організацій;

➜ розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.

Замовлення на виготовлення фотокопії рідкісних і цінних видань не приймаємо.

Фотокопіювання документів та інших творів, окрім перелічених вище, в повному обсязі не виконуємо.

Для пошуку джерел використовуйте електронний каталог.

Порядок виконання замовлення:

  1. Замовник шукає потрібну літературу в електронному каталозі.
  2. Заповнює форму для отримання фотокопії документу.
  3. Бібліотекар, отримавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, надсилає Замовнику e-mail про можливість виконання замовлення, його вартість та спосіб оплати.

*Можливість виконання замовлення визначається працівниками Бібліотеки УКУ. Якщо з певних причин послугу не можна буде виконати, то повідомимо електронним листом.

Фотокопії документів пересилаємо електронною поштою, якщо розмір не перевищує 15 МБ, на вказану замовником адресу. Обсяг документа обмежується розміром поштової скриньки.

Термін виконання замовлення

Термін виконання замовлення до 3 робочих днів.
За необхідності додаткового бібліографічного розшуку — 5 робочих днів.
Якщо документ на момент замовлення виданий іншому читачеві, термін виготовлення фотокопії може бути збільшений до 14 календарних днів.

Оплата
Доставка замовлення здійснюється після 100% передоплати на рахунок УКУ.
Вартість фотокопії 1 сторінки документу:

  • для студентів, викладачів і працівників УКУ — 1.50 грн.
  • для всіх охочих — 2.50 грн.

Формат фотокопіювання – jpg.

Відповідальність сторін

➜ Отримані з бібліотеки фотокопії видань дозволяється використовувати тільки з метою освіти, навчання і приватного дослідження.

➜ Забороняється тиражувати отримані фотокопії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового друкування електронного файлу, передавати фотокопії іншим особам чи організаціям.

➜ Замовник несе відповідальність за неправомірне використання електронної фотокопії відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”, Цивільного кодексу України та інших норм чинного законодавства.

➜ Бібліотека УКУ не несе відповідальності за використання електронних фотокопій документів та інших творів Замовником.

Якщо маєте запитання, то пишіть сюди: [email protected]

зробити замовлення на електронну доставку документів