Національні стандарти з оформлення бібліографії

 • Національні стандарти з оформлення бібліографії

  З початком роботи над будь-яким текстом, статтею, науковою роботою нам потрібно ознайомитися із певними правилами наукового світу: з чого починати свою роботу, як шукати необхідну літературу, правильно цитувати, посилатися на того чи іншого автора або ж видання, формувати список використаних джерел, правильно редагувати свою роботу. 

  Кожен з нас під час навчання в школі чи в університеті стикався із проблематикою академічної доброчесності та авторського права.

  Щоб правильно, без крадіжок чужих ідей, думок та праць, цитувати, робити посилання, потрібно ретельно ознайомитися із чинним законодавством України. Також варто детально розглянути міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах, національні стандарти з оформлення бібліографії.

  Що ж таке цитування, посилання, бібліографія?

  Цитування — використання першоджерела із посиланням на нього. 

  Посилання — уривок, витяг з будь-якого твору, з точною назвою джерела й вказівкою на нього. 

   

  Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

  Варто зауважити, що існує понад 6 тисяч різноманітних стилів (правил) цитування джерел в наукових роботах. Ці правила розроблялися фаховими науковими, зокрема освітніми, організаціями та об’єднаннями. 

  Міністерством освіти і науки України видало наказ від 12.01.2017 12.01.2017  № 40, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023

  «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}

  «Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Вимоги до оформлення дисертації, що додаються.
  2. Установити, що дисертації здобувачів, які здобувають ступінь доктора філософії відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, оформлюються відповідно до затверджених цим наказом Вимог до оформлення дисертації.

  {Наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}

  1. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.
  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В».

  Міністр                                                                                                                                                                                                                                  Л.М. Гриневич

  Додаток 3
  до Вимог до оформлення дисертації
  (пункт 11 розділу ІІІ)

  РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК стилів оформлення списку наукових публікацій

  1. MLA (Modern Language Association) style.
  2. APA-1,2 (American Psychological Association) style.
  3. Chicago/Turabianstyle-1.
  4. Harvard style-1.
  5. ACS (American Chemical Society) style.
  6. AIP (American Institute of Physics) style.
  7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
  8. Vancouver style-1.
  9. OSCOLA.
  10. APS (American Physics Society) style-1.
  11. Springer MathPhys Style-1.

  Використані джерела:

  1.Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 40. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023. Посилання тут.

   

  Національні стандарти з оформлення бібліографії

  Бібліографія — це така галузь знань про книгу, газету чи інший бібліотечний документ, яка виконує завдання обліку, виявлення, систематизації та якісного аналізу творів друку; складання різноманітних бібліографічних посібників; розробки принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної праці. 

  Стандарти з оформлення бібліографії:

  ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

  Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах. Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку. У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси та архівні документи.

  Умовні приклади наведені в тексті стандарту. (зі сайту Наукової бібліотеки Національного університету “Чернігівська політехніка”)

   

  Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою

  ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою.

  Загальні вимоги та правила є цьому документі.

   

  За основу взято найголовніші факти з методички Української бібліотечної асоціації.

  Детальна методичка є тут.

   

  Рекомендований список джерел:

  1. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80.

  Список рекомендованих інтернет-джерел: 

  1. ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. Чинний від 2013–08–22. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 18 с.
   Посилання тут.
  2. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с.
   Посилання тут.
  3. Про вищу освіту: Закон України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). (Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 2-р/2017 від 20.12.2017). Посилання є тут.
  4. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 40. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023. Посилання тут. 
  5. ACS citation style. Посилання тут. 
  6. American Institute of Physics (AIP) Referencing Style. Посилання тут.
  7. American Institute of Physics. Посилання тут.
  8. American Psychological Association. Посилання тут.
  9. APA Style Introduction. Посилання тут.
  10. APS (American Physics Society) style guides. Посилання тут.
  11. Chicago/Turabian Style Guide. Посилання тут.
  12. Citing & Referencing: Harvard Style. Посилання тут. 
  13. Harvard (Author-Date) style. Посилання тут.
  14. IEEE REFERENCE GUIDE. Посилання тут.
  15. MLA (Modern Language Association) style. Посилання тут.
  16. OSCOLA Quick Reference Guide. Посилання тут.
  17. Vancouver style-1. Посилання тут. 

   

   

  • 9 Квітня
Переглянути ще