Lwów. Plac Maryacki z pomnikiem Mickiewicza. Lemvweg. Maryacki – Platz u. Mickiewicz – Denkmal

 • Lwów. Plac Maryacki z pomnikiem Mickiewicza. Lemvweg. Maryacki – Platz u. Mickiewicz – Denkmal

  Lwów. Plac Maryacki z pomnikiem Mickiewicza.
  Lemvweg. Maryacki – Platz u.
  Mickiewicz – Denkmal

  Опис зображення: square, monument, buildings, human, horses, tram
  Видавець: Wydawnictwo kart artystycznych D.G.
  Дата: unknown
  Формат: color
  Друкований текст – зворот: POCZTÓWKA.
  Wydawnictwo kart
  artystycznych D.G.
  Lwów. Naśladownictwo
  zastrzeżone Nr. 16

  • 24 Січня
Переглянути ще