Lwów. . Ogród miejski. Lemberg. Stadtpark.

 • Lwów. . Ogród miejski. Lemberg. Stadtpark.

  Lwów. . Ogród miejski.
  Lemberg. Stadtpark.

  Опис зображення: monument, park, human
  Видавець: Wydawnictwo kart artystycznych D.G.
  Дата: unknown
  Формат: color
  Друкований текст – зворот: POCZTÓWKA.
  Wydawnictwo kart
  artystycznych D.G.
  Lwów. Naśladownictwo
  zastrzeżone Nr. 8

  • 24 Січня
Переглянути ще