Для академічної доброчесності

 • Для академічної доброчесності

  21 жовтня Україна вперше доєднується до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності!
  Академічна доброчесність – це насамперед чесність та відповідальність в освіті, повага та розуміння до всього навчального процесу і до всіх причетних, хто створює інтелектуальне, креативне та комфортне освітнє середовище. Це постійне самовдосконалення, навчання та допомога, щоб дати можливість працювати і розвиватися школярам, вчителям, викладачам, студентам – всім працівникам освіти і культури.

  Вивчення питання академічної доброчесності в системі університетської світової освіти – це як здобуття нової професії, чи отримання навичок підвищення кваліфікації. Не простий і важкопідйомний шлях, по дорозі до якого трапляються чимало запитань, на які складно знайти відповіді, або ж їх поки немає.

  Відповідальна за проєкт “Академічної доброчесності” Ірина Підгородецька підготувала рекомендовану літературу до курсу “Академічне письмо”. Всі книги є в доступі у нашій Бібліотеці. 

  • 21 Жовтня
  • Бабкіна К. Звичка писати : книжка-зошит для роботи зі словом, натхненням та собою / К. Бабкіна. – Київ : КОМОРА, 2020. – 135 с. іл.

  Вправи та рекомендації, звірені з найкращими програмами навчання письма в світі та перевірені на понад двох тисячах людей, які були учасниками курсів, інтенсивів та воркшопів.

  • Дерида Ж. Письмо та відмінність / Ж. Дерида ; переклав з французької Віктор Шовкун ; науковий редактор перекладу Олексій Шевченко. – Київ : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 600, [2] c.

  Есе в цій книжці аналізують погляди різних мислителів: Ніцше, Фройд, Гусерль, Гайдегер, Арто, Багай, Бланшо, Фуко, Жабес, Левінас. А також об’єднуються мотивом прихованого взаємозв’язку, який існує між письмом та відмінністю Причому ці терміни Дерида наділяє власним своєрідним значенням.

  Навчальний посібник містить загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови.

  Характеристика основних бібліографічних центрів і системи бібліографічних ресурсів загальної та спеціальної бібліографії допоможе студентам, аспірантам, науковцям краще орієнтуватися у багатоманітті бібліографічної інформації.

  • Ільяхов М., Саричева Л. Пиши, скорочуй : як створити дієвий текст / Максим Ільяхов, Людмила Саричева ; перекладач : Оксана Кобелецька. – Київ : Bookchef, 2019. – 439 c.

  Дотримуючись рекомендацій, викладених у книзі, навчитеся писати зрозуміло та захопливо, так, аби вам повірили. Для копірайтерів, авторів, редакторів, дизайнерів, програмістів, менеджерів, підприємців, керівників, службовців і всіх, хто працює з текстом.

  • Авторське право і суміжні права : законодавство та судова практика : національне законодавство ; міжнародно-правові акти ; державний захист ; авторські винагороди ; відповідальність ; судова практика / шеф-редактор : В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 398 с.

  У збірнику систематизовано нормативні акти, які врегульовують, охороняють особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права.

  • Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник : для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв ; під науковою редакцією В.О. Дроздова ; Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”, Академія педагогічних наук України, Південний науковий центр АПН України. – Київ : Професіонал, 2008. – 239 с.

  Про формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження, висновків і пропозицій. Систематизовані правила оформлення курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних робіт.

  • Левченко О. Науковий стиль : культура мовлення : навчальний посібник / Олена Левченко ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 203 с.

  Про найхарактерніші випадки порушення стилістичних норм у науковому стилі, як-от: граматичні та лексичні росіянізми, складні випадки відмінювання іменників та інші.

 • Історія виникнення, об’єкт, предмет, мета, завдання, методологія, галузі, аспекти редагування, а також основні методи контролю й виправлення помилок.

  Про основні характеристики дисертаційного дослідження. Також тут подано типову композиційну будову дисертації. Викладено технологію інформаційного пошуку джерел.

  • Селігей П. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей ; Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. – 627 с.

  Докладно автор написав про різноманітні стильові засоби, завдяки яким писемне мовлення стає змістовним, виразним, цікавим і переконливим.

  • Семків Р. Як писали класики : поради, перевірені часом / Р. Семків. – Київ : Pabulum, 2016. – 236 с.

  Автор зібрав есеї про видатних класиків ХХ століття, їхні біографії, шлях до визнання та практичні поради для літераторів-початківців.

  • Умберто Е. Як написати дипломну роботу : гуманітарні науки / Умберто Еко ; переклад за редакцією О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 223 с. – (Бібліотека журналу “Мандрівець”).

  Якщо студент береться за написання дипломної роботи, ця книга для нього. Якщо науковий керівник хоче позбутися клопотів, хай дасть прочитати цю книгу дипломнику чи аспіранту. Все, що може їм знадобитися, викладено в цій книзі розумно, тактовно і витончено.

  Мета цього посібника – ознайомлення з основними особливостями риторики, стилістики та жанрової організації сучасного англомовного наукового дискурсу (стилю), розвиток базових навичок побудови і написання англійською мовою наукових текстів різних жанрів. Також вироблення стратегії опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та власне мовні аспекти.

   

  Потрібно пам’ятати, що академічна доброчесність – це лише невелика етична складова моральної якості та чесноти “доброчесності”.

  Розпочинаймо наш шлях до академічної доброчесності із прагненням бути чесним із самим собою.

Переглянути ще